ANBI


This page contains documents as explicitely asked for by the Dutch Tax Authorities. Therefore, it is only in Dutch.


ProSea staat bij de Nederlandse belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In het kader daarvan maken wij de volgende aanvullende zaken openbaar op onze website: